Whatsapp Whatsapp
Telefon Telefononi Tani
Tel: +90 545 573 98 10
E-Mail: info@millionhaircenter.com

DHI Transplantimi İ Flokëve

DHI Transplantimi İ Flokëve

 

Transplantimi i flokëve është një aplikim estetik i realizuar me metoda të reja që shfaqen me teknologjinë në zhvillim në vitet e fundit. Si rezultat i humbjes së tepërt të flokëve të njerëzve, si problemet fizike ashtu edhe ato psikologjike që ka jetuar përfundojnë me transplantimin e flokëve. Në transplantimin e flokëve të bërë me shumë metoda të ndryshme, bëhen më shumë aplikime të përhershme dhe më të lehta nga dita në ditë.

Në vendin tonë dhe në botë aplikimi i DHI Transplantimi i Flokëve quhet procesi i transferimit të gjëndrave të flokëve të mbledhura një nga një në pjesën që duhet të transplantohet me laps Dhı. Maja e stilolapsit dhı të përdorur në këtë aplikim ndryshon midis 0.6 mm dhe 1 mm. Me këtë majë të hollë, flokët mblidhen nga qafa dhe pastrohen. Dhe më pas vendosen një nga një në zonën pa flokë. Dallimi më i rëndësishëm nga metodat e tjera është që nuk ka prerje dhe plaga. Meqenëse aplikohet drejtpërdrejt, quhet edhe direkt transplantim i flokëve.

Hapat e aplikimit për DHI Transplantimi i Flokëve

  • Në zonën e donorit rrënjët e flokut lirohen me anë të pajisjes. Më pas mblidhen një nga një.
  • Në Dhi transplantimi i flokëve, për shkak se krijon një copë indi në gjëndrat e flokëve që duhet të mbillen në transplantimin e flokëve bëhet kategorizimi tek tek.

–       Në Dhı transplantimin e flokëve, përcaktohet drejtimi i kërkuar i flokëve dhe llogaritja e këndit.

–      Në përpunimin e Dhı transplantimin e flokëve, folikulat e grumbulluar të flokëve vendosen në lapsin përkatës.

–      Trashësia e majës së lapsit Dhı përcaktohet nga trashësia e rrënjës së flokëve. Përdorimi i një tipi të duhur lapsi është thelbësor për suksesin.

–      Në Dhı transplantimin e flokëve, në përdorimin e vendosjes nuk bëhet prerje. Hapen folera të vogla të rrumbullakta. Kështu që nuk bëhet fjalë që të bëhet prerje, qepje ose të ketë gjendje plage.

–       Në folet që janë hapur vendosen një nga një rrënjët e fokëve.

– Mbas procedurës së Dhı transplantimit të flokëve, lëkura e flokut fillon të shërohet me një mënyrë të shpejtë.

 

Në Dhı transplantimin e flokëve, Përgatitje pëPër Operacion:

Faza e përgatitjes së teknikës së Dhı transplantimin e flokëve, është e njëjtë me aplikacionet e tjera të transplantimit të flokëve. Ndërmjet doktorit dhe pacientes/pacientes është e domosdoshme të diskutohen çështjet e përcaktuara. Duhet të bëhen analiza San dhe planifikimi i flokut.

Anestezia në Dhı transplantimin e flokëve: Në këtë teknikë aplikohet anestezia lokale. Por ilaçet jepen vetëm në zonën që do të trajtohet. Anesteziologu duhet të punojë patjetër në transplantimin e flokëve. Në këtë proces, zona e dhuruesit që duhet të trajtohet pastrohet dhe një ilaç anestezik dhe i jepet vendit përkatës me anë të një gjilpërë.

Përpunimi i Mbledhjeve të Grefteve: Kur fillon operacioni faza e 2-të është mbledhja e grefteve. Në rast me interesimin e punimit, nëse zona e qafës ose nëse zona e qafës e pacientit/pacientes nuk është e përshtatshme, gjëndrat e flokëve lirohen nga zona e mjekrës ose gjoksit dhe mblidhet me ndihmën e lapsit dhı.

Pregatitja e Grefteve: Përgatitja e Grefteve (shartimeve) është një nga procedurat më të rëndësishme në Dhı  transplantimin e flokëve. Folikulat e ndjeshëm të flokëve pa kaluar dëmtime duhet të pregatitet për përpunimin e vendosjes.Rrënjët e marra në kontejnerët e kanaçes e xhamit pastrohen me kujdes nga copat e indeve. Vendosen brenda një nga një me anë të lapsit Dhı.

Vendosja e Rrënave të Flokut: Faza e fundit e teknikës së Dhı transplantimit të flokëve është vendosja e rrënjëve. Në këtë fazë, këndi dhe drejtimi i planifikuar nga specialisti i transplantit të flokëve vendosen në shiritat e rrumbullakët në zonën përkatëse. Mjeku specialist kompleton transferimin përkatës duke shtypur lapsin. Kur në lapsa mbarojnë rrënjët e flokëve, infermierët lapsin e ri të mbushur ia japin doktorit. Kështu që përfundon përpunimi i transferit të qëllishëm.