Whatsapp Whatsapp
Telefon Telefononi Tani
Tel: +90 545 573 98 10
E-Mail: info@millionhaircenter.com

Transplantimi i Flokëve

Çfarë është transplantimi i flokëve?

Humbja e flokëve dhe më në fund arritja në tullaci  janë problemi i të gjithëve, i burrave dhe i grave. Megjithëse nuk krijon një situatë problematike për sa i përket shëndetit,  është e rëndësishme  në kuptimin që njeriu të ndihet më mirë dhe të bëhet një individ me vetëbesim më të lartë. Për këtë problem për shumë shekuj me rradhë për këtë problem janë kërkuar zgjidhje. Janë provuar zgjidhjet alternative si dhe janë provuar zgjidhje mjekësore. Për humbjen e flokëve, në shtetin tonë ka filluar të zbatohet me suksese një metodë natyrore dhe e përhershme. Transplantimi i flokëve, është emri i aplikimit natyral dhe të përhershëm të flokëve për njerëzit që kanë përjetuar humbje të flokëve për arsye të ndryshme. Edhe pse është një procedurë kirurgjikale, është një operacion shumë i rehatshëm dhe me konfor. Kjo procedurë, e cila është aplikuar në botë për gati 20 vjet, kryhet me sukses nga kirurgët plastikë në shtetin tonë. Faktikisht në shtetin tonë na vendet e jashtme vijnë njerëz për transplantim të flokëve, e cila kjo është zgjidhja e tullacisë.

Si realizohet transplantimi i flokëve?

Procesi popullor estetik transplantimi i flokëve të viteve të fundit, dita-ditës po realizon një kërkesë që ka rritje në kërkim. Për këtë arsye, detajet e këtij procesi janë çështje kurioziteti. Gjëja e parë që njerëzit që duan të bëjnë një transplant flokësh duhet të përdorin patjetër një kirurg të mirë plastik. Proceset e transplantimit të flokëve kryhen me disa teknika dhe aplikime të ndryshme, të cilat ndryshojnë sipas personit.

Para operacionit të transplantimit të flokëve, për të gjithë pacientët që kanë aplikuar, u bëhen  disa aplikime të analizave shqyrtyese dhe analizave të flokëve në mënyrë kontrolli. Mbas këtyre analizave zgjidhet zona ku do të merren flokët për tu mbjellë.

 Përcaktohet  sa flokë do të jenë të nevojshme dhe zona ku do të mbillen flokët. Në këtë fazë,  mund të aplikohen  nga mjeku tek pacienti disa vizatime. Zona ku do të transplantohen flokët përcaktohet së bashku me pacientin dhe mjekun. Pas gjithë këtyre paravendimeve, më pas fillohet transplantimi i flokëve. Procedurat e transplantimit të flokëve kryhen me anestezi lokale ose procedurat e mpirjes të quajtura qetësim i butë. Për këtë arsye, transplantimi i flokëve është një procedurë pa dhimbje dhe pa lëndime. Në transplantimin e flokëve, në përgjithësi preferohen të merren flokët që janë në qafë.

 Mirëpo ngaqë qimet që janë në këtë zonë janë të pamjaftueshme mund të përdoren qimet në zonën e kraharorit ose ato të krahëve. Operacioni mund të shtohet pse shkurtohet në varësi të shkallës së tullacisë. Kohëzgjatja e saj varet nga personi. Edhe nëse zona e humbjes së flokëve është e gjerë, mund të kërkohen disa seanca. Ekzistojnë metoda të ndryshme në transplantimin e flokëve. Shkurtimisht, folikulat e flokëve përgatiten nga zona mikro-donator sipas zonës së donatorëve dhe mbahen gati në një zgjidhje të veçantë. Pastaj, nga një kirurg plastik, gjëndrat e flokëve mbillen një nga një në lëkurë me anë të një procesi mikro. Për të fituar një pamje natyrale të gjitha flokët transplantohen në drejtim të daljes. Pas përfundimit të transaksionit të flokëve në zonën ku është realizuar mbjellja e flokëve aty aplikohet një fashë speciale. Pacienti mund të lihet i lirë për të dalë na spitali brenda 2 orësh.